top of page
  • תמונת הסופר/תBnei Dror בְּנֵי דְּרוֹר

תזכורת לידיעתכם

ערב טוב,

תזכורת לידיעתכם:


1. גם בשבוע זה יש להימנע מלהכניס פועלים זרים לרחבי המושב אלא במקרים מיוחדים לגביהם ניתן אישור מראש מאחד הרב"שים: דרורי או ניר.

ניתן האישור לאחר בדיקת הרב"ש, מחוייב התושב שהזמין את העובד להיות נוכח במקום עד לסיום העבודה ויציאת אותו עובד מתחומי המושב!

----

2. תושבים שביצעו הזמנה ומצפים למשלוח, מתבקשים בימים אלה לוודא שלשליח יש את מספר הטלפון שלהם כדי שיפתחו לו את שער הכניסה למושב.

בכך תקלו מאוד על השומרים המתנדבים העומדים בשער ומתקשים מול פנים בלתי מוכרות, לעיתים עם קסדות, לעיתים חשודות...


תודה,

ועד מקומיצפייה 10 תגובות

Comments


bottom of page