top of page
  • תמונת הסופר/תBnei Dror בְּנֵי דְּרוֹר

עדכונים בעניין קו מתח 400

שלום רב,


להלן עדכונים בעניין קו מתח 400:


1. הבוקר חתם ראש המועצה על מכתב הבקשה לחברת חשמל בעקבות החלטת מליאת המועצה מיום 31.7.23. מצ"ב העתק המכתב לידיעתכם.


מכתב הבקשה לחברת חשמל ב 08-08-23
.pdf
Download PDF • 214KB

2. הועד המקומי החליט למנות מומחה מקצועי, מהנדס במקצועו, בעל ניסיון בתחום תשתיות לאומיות וקווי מתח, שתפקידו יהיה להתוות תוואי חלופי ישים ועדיף על שני המתווים הידועים cd, ab.


3. הועד ביחד עם האגודה התומכת במינוי, ואנו פועלים לאיתור מומחה מתאים כאמור.


4. בסוף שבוע שעבר נשלח לראש המועצה מכתב (עם העתק לועד) בשם קבוצת תושבים מהאזור המערבי במושב. המכתב בתמצית מבקש מראש המועצה להיצמד לנוסח ההחלטה שהתקבלה במליאה ביום 31.7, וכן מיידע את ראש המועצה שועדת ההיגוי אינה מייצגת אותם וגם לא את תושבי פרוטיאה.

למיטב ידיעתנו, ראש המועצה טרם הגיב למכתב זה.


4. על רקע ההתפתחויות והרגישויות בין התושבים, הועד החליט להקים פורום מעקב מאבק הכולל את כל חברי הועד, ביחד עם נציגי האגודה, נציג תושבים מהצד המזרחי ונציג תושבים מהצד המערבי.


5. הועד ימשיך לנקוט בשקיפות ואיזון ככל האפשר בין האינטרסים של כלל התושבים. עדכונים מוסמכים בדבר כל התפתחות מהותית תשלח באמצעות הודעות הועד.


בברכה,

ועד מקומי

בני דרור22 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page