top of page
  • תמונת הסופר/תBnei Dror בְּנֵי דְּרוֹר

סיכום פעילות סורגות קהילה בני דרור אוקובר 2023- פברואר 2024

‏19/02/2024

לכ' ועד מקומי בני דרור


סיכום פעילות סורגות קהילה בני דרור אוקובר 2023- פברואר 2024

שלום רב!

סורגות קהילה בני דרור היא קבוצת הסריגה השניה בגודלה בלב השרון. בימי שיגרה כוללת 37 חברות אך מספר הסורגות בפועל 27-32, ברמות שונות של פעילות  בהתאם ליכולת. מרביתן תושבות בני דרור.

מתחילת המלחמה עד תחילת פברואר 2024 התפצלה הקבוצה: סורגות מחרות, עין ורד וכפר נטר סרגו בקבוצות מקום מגוריהן. בבני דרור מספר התושבות המקומיות הפעילות עלה ל 35-40.


להלן סיכום פעילות ותרומת הקבוצה בתקופה הנ"ל:

כוחות הביטחון

35 כובעים לכיתת הכוננות בני דרור (תקציב הועד המקומי)

460 כובעי חיילים הופצו ליחידות צהל בסיוע המועצה (תקציב המועצה )

גופים אזרחיים:

70 כובעי ילדים ומבוגרים למפונים

100 כובעי ילדים ונוער עם מוגבלויות  לעמותת פאראגרוטלי

220 כובעי תינוקות למחלקת ילודים בית חולים מאיר

כובעים בובות, מחממי ידים וצעיפים לסניף כפר סבא של האגודה למלחמה בסרטן.

מכירת פרפרים, סלילים ולבבות צהובים סרוגים לטובת תרומה למטה החטופים.

העשיה הברוכה יצגה בכבוד את בני דרור וזכתה בתודות ובהערכה רבה של המקבלים, שותפי תפקיד  ועמיתים .

אנו מבקשות ומצפות שהועד החדש יכיר בחשיבות התרומה היחודית של פעילות קבוצת הסורגות  ויענה בחיוב לבקשות להמשך הפעילות.

              בברכה

   אירית זבולונוב

              רכזת הקבוצה 4 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page