top of page
  • תמונת הסופר/תBnei Dror בְּנֵי דְּרוֹר

הבהרה בנוגע לאישור תוכנית המעקף

תושבים יקרים שלום,


אנחנו מבינים את האמוציות שנושא אישור תוכנית המעקף גורמת לתושבים. אנחנו מבינים שישנם אנשים מבוהלים משני צידי המושב ולכן,בהמשך למכתבנו מיום 24.7, אנחנו נבהיר כדלקמן:


1. ככל הידוע לועד המתווה הקשור למעקף החשמל והעתקתו לעוקף ל- CD התנהל בין האגודה לבין ראש המועצה. הועד לא היה מעורב בתהליך זה.

2. התכנית הנוכחית שאושרה בועדה הארצית לא הוצגה מעולם לועד, ולמיטב ידיעתנו גם לא הוצגה לאגודה.

3. אנחנו ערים לשיח המתלהם - דבר המחליש כל סיכוי להגיע להישגים.

4. נציגי הועד משקיעים שעות כדי למצוא נתיב של פשרה שיהיה מקובל על רוב מכריע של התושבים. לא פשוט.

5. מינינו כבר מומחה בתחום שמומן על ידי הועד והוא אמור למסור חוות דעת בעוד כחודש לגבי המשמעויות של כל אחד מהמתווים.

6. ברור שההתנגדות שלנו נחרצת לשני המתווים כאחד. במקביל אנו פועלים לקבל חוות דעת מומחה כדי לבסס עליה, ביחד עם התסקירים הקיימים, את ההתנגדות.

7. לכן, כפי שכבר כתבנו, אנו נגיע לישיבת המליאה היום ונביע את התנגדותנו לשני המתווים. בנוסף נבקש מראש המועצה להוציא מכתב לחברת חשמל שתעצור את כל העבודות לאלתר, עד וכדי שהוא ביחד איתנו יציג מתווה שלישי ישים על בסיס חוות הדעת. אנחנו לא מתכוונים לבקש שום דחיה.

8. ישנה התלהמות של תושבים מסוימים שמעבירים מידע מסולף לחלוטין. אנחנו מבקשים להקשיב להודעות הועד. זה המקור המהימן היחיד שרואה את טובת כלל התושבים!

הניסיון להוביל את הועד להעדיף מתווה אחד על פני האחר, או להעדיף קבוצת תושבים אחת כוחנית ככל שתהיה על פני האחרת - לא יצלח.

9. הועד הוא גוף ציבורי. הועד רואה בחומרה רבה איומים על מי מחברי הועד, וככל שהעניין ימשיך, הועד ינקוט בצעדים כנגד המאיימים בכל הכלים העומדים לרשותו.

10. שורה תחתונה, אנחנו שבים ומפצירים לעקוב אחר הודעות הועד ולא ליפול למלכודות ומניפולציות. אנחנו נעדכן על כל התפתחות מהותית. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה גם עם האגודה, וכפי שכבר אמרנו, הועד לא יקבל כל החלטה הקשורה בבחירה בין מתווים בלי שותפות של כלל התושבים.


בברכה,

ועד מקומי בני דרור7 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Commentaires


bottom of page