ועד מקומי

רישום בתי ההרחבה המערבית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)
רישום בתי ההרחבה המערבית בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

פינוי גזם במושב
פינוי גזם במושב

מועדי קבלת קהל במשרדי הועד המקומי
מועדי קבלת קהל במשרדי הועד המקומי

צור קשר - ועד מקומי