גינון ותחזוקה - תכנית עבודה שבועית

החל משבוע הבא, סידור העבודה לא ישלח במייל אלא יועלה לאתר המושב באינטרנט בכתובת

www.bnei-dror.co.il

הוראות פינוי פסולת וגזם - גזור ושמור

מפת אזורי גינון ותחזוקה