שינוי בהוראות פינוי הגזם! חובת קריאה! לא קראת- לא ידעת- קנס שילמת!

הודעות ועד מקומי • 28/2/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

הוראות פינוי גזם-גזור ושמור

הודעת ועד עדכונים שוטפים

הודעת מועצה לתושבים- רפורמה בפינוי הגזם

שלום לכולם,

השנה החליטה מועצת לב השרון לקדם רפורמה בתחום פינוי פסולת וצריכת חשמל במרחב הציבורי, זאת במסגרת מהלכי התייעלות וצמצומים,

שנועדו לסגור גירעון תקציבי משמעותי שנוצר בעיקרו משנת 2018, ובנוסף לתרום לשיפור איכות הסביבה.

לרפורמה זו השלכות מהותיות על אופן ותדירות פינוי הגזם במושב.

מצורפים 3 קבצים חשובים ביותר לקריאה:

1. מכתב הסברה מהמועצה המסביר ומפרט את עיקרי הרפורמה.

2. מכתב תקופתי מהועד הנוגע הן לפינוי הגזם והן לעניינים שוטפים חשובים במושב.

3. "גזור ושמור"- קובץ המכיל את ההוראות החדשות לפינוי הגזם במושב.

חשוב ביותר להכיר את ההוראות החדשות!

לצערנו, תושב שיעבור עליהן (בין בעצמו ובין על ידי גנן/פועל מטעמו) ייקנס ויידרש לפנות את הפסולת האסורה (מדובר בקנסות בסך 500 ש"ח לפחות).

בהצלחה ותודה על שיתוף הפעולה,

ועד מקומי בני דרור