איסוף פסולת גושית - 24.11

הודעות ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם,

פינוי פסולת גושית יתקיים בראשון 24.11

אנא הוציאו את הפסולת ערב קודם לפתחי הבתים

תודה