רישום לגני ילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תש"פ

הודעות המועצה האיזורית • 26/12/2018 כניסות

פרטים ודרכי רישום