נפתחה ההרשמה לקייטנות קייץ

קישורים:

https://www.minipay.co.il/pages/ ...

קבצים מצורפים:

חוברת קיטנה 1

קישורים:

https://www.minipay.co.il/pages/ ...

לינק להרשמה:

https://www.minipay.co.il/pages/main.aspx?v=5005870

דואר23/5/2017
דואר

הפסקת מים ביום חמישי ה- 25.5.1723/5/2017
הפסקת מים ביום חמישי ה- 25.5.17

הפסקת חשמל 25/05/1716/5/2017
הפסקת חשמל 25/05/17

מידעון המועצה מאי 20175/5/2017
מידעון המועצה מאי 2017