הודעות כלליות

תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות12/7/2017
תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות

תמונות אחרונות

תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות
תכנית לצרכי רישום - הרחבה מערבית - מועד להתנגדויות