פרסומים לתושבים

הודעות המועצה האיזורית • 12/9/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

2020 איגרת בנושא פינוי אשפה גזם וגושית בחגי תשרי

תוכנית הרמזור בלב השרון (1)

 

ועדים יקרים שלום

 

אנא העבירו את הפרסומים הבאים לתושבים:

 

·       מצורפת איגרת בנושא פינוי אשפה, גזם ופסולת גושית בחגי תשרי תשפ"א.

 

·       מצורף מסמך בנושא תכנית הרמזור בלב השרון והנחיות לפעולה.

 

·       מצורף קישור למגזין הדיגיטלי של עיתון המועצה. עיתון המועצה המודפס יחולק בתאי הדואר .

 

https://www.magazinim.co.il/lev-hasharon        

 

 

בברכה

 

מועצה אזורית לב השרון