הודעה חדשה

הודעות וחדשות המועצה האיזורית לב השרון

לתשומת ליבכם:

בערב יום הכיפורים - 18.09.18 - תהיה קבלת קהל רק במחלקת גביה, עד השעה 11:00.

ביתר המחלקות לא תהיה קבלת קהל ולא יהיה מענה טלפוני

בחג סוכות- בין התאריכים 23.09.18- 01.10.18 - לא תהיה קבלת קהל, ולא יהיה מענה טלפוני בכל משרדי המועצה.

במקרי חירום יש להתקשר למוקד המועצה העומד לשירותכם כל יום, 24/7, טל': 09-7960200

לחדשות המועצה - נא לפתוח את הקובץ המצורף:

http://www.tiktakti.co.il/catalog/lev-hasharon/9-2018