איסוף פסולת גושית - 27.10

הודעות ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם,

פינוי פסולת גושית יתקיים בראשון 27.10

אנא הוציאו את הפסולת ערב קודם לפתחי הבתים

תודה