צוות חילוץ במועצה האיזורית

ועד מקומי • 17/5/2017

קבצים מצורפים:

הצהרת בריאות

דף למתנדב

המועצה האיזורית מכריזה על אימון הקמה והכשרה של צוות חילוץ באזור הדרומי של המועצה (צוות 553) בחודש יולי.

הצוות מיועד לחילוץ מהריסות בזמן רעידת אדמה/נפילת טילים ואירועים שונים. ההכשרה בת שלושה ימים, בשעות אחה"צ, והיא תתקיים בקריית החינוך דרור.

טפסי התנדבות מצורפים ויש לשלוח אותם למייל/פקס המצורפים בתחתית "דף למתנדב".