תזכורת-הוראות חדשות מה-1.3.19 לפינוי גזם- לא קראת-קנס שילמת!!!

הודעות ועד מקומי • 13/3/2019 כניסות

קבצים מצורפים:

פסולת גושית יחד עם גזם בניגוד לנהלים 2

פסולת גושית בפינת גזם בניגוד להוראות

שלום לכולם,

מצורפות שוב ההוראות החדשות לפינוי גזם ופסולת גושית במושב. ההוראות תקפות מתאריך 1.3.19.

תושב שיתפס משליך גזם שלא ע"פ התקנות החדשות ייקנס בחומרה.

הוראות לפינוי גזם במושב בני דרור:

פסולת גזם נקי - גזם שמקורו מטיפול ותחזוקה שוטפת (עד 3 בלות) של חצרות התושבים, שאינו חריג הנובע מטיפול מיוחד כגון: החלפת דשא, כריתת עץ וכד', ושאינו מעורב בפלסטיק, ניילונים, קרטונים וכד' (למעט שקיות איסוף או בלות לגזם דשא בלבד כדי שלא יתפזר ברוח).

פסולת גושית - פסולת שמקורה בתכולת הבית כגון: ריהוט וציוד ישן, כורסאות, ספות, מוצרי אלקטרוניקה וכד'.

דרכי פינוי

  1. פינוי גזם נקי (בלבד!) ייעשה בימי א מפינות הגזם המורשות בלבד.
  2. פינוי פסולת גושית ייעשה אחת לחודש. על מועד מדויק תימסר הודעה במייל כמה ימים מראש.

התושב יוכל להעביר את הפסולת הגושית באחת משתי הדרכים הבאות:

2.1 לפינת איסוף ייעודית (שתהיה מגודרת ונעולה) הנמצאת בסמוך לכניסה המזרחית למושב, בתאום עם אמיליה מזכירת הועד המקומי (09-7964070).

2.2 תושב יוכל לפנות את הפסולת הגושית באותו סבב (אחת לחודש) ביום הפינוי או ערב קודם, ולהציבו בסמיכות לפתח ביתו (ובשום אופן לא בפינות גזם או בכל פינה אחרת). לתשומת לב, הפינוי מפתח הבית הוא באחריות התושב, ולכן אם מדובר בחפץ חד או מסוכן (מסמרים וכדומה) שמסכן עוברים ושבים, מומלץ לפנותו לפינת הפסולת הגושית כמוסבר לעיל.

  1. קרטונים יפונו אך ורק לכלוב הקרטונים הייעודי הנמצא בסמוך לפינת הפסולת הגושית בכניסה המזרחית למושב.
  2. פסולת בנין, ופסולת חריגה לא תפונה על ידי המועצה. באחריות התושב לפנות פסולת זו לאתר מורשה. ניתן להסתייע או להתייעץ עם המועצה באופן פרטי בטל 106.

תודה לכולכם ובואו נשמור יחד על סביבה נעימה ונקייה,

ועד מקומי בני דרור.