הודעה לתושבים- קבלת קהל במשרדי המועצה

הודעות המועצה האיזורית • 4/5/2020 כניסות

תושבים יקרים,

החל מיום 3/5/20 תקנות שעה"ח הגדירו "תו סגול" גם למגזר הציבורי והרשויות המקומיות. מועצה אזורית לב השרון נערכת להצטרפות ל"תו הסגול" וחזרה הדרגתית לשגרה.

לפיכך, החל מיום חמישי 7/5/20, נחזור ונקבל קהל במשרדי המועצה בין השעות 9:00-11:00.

במחלקת הגבייה, רשות החנייה והועדה לתכנון ובנייה בזמני קבלת הקהל הקבועים.

כמובן שיש להעדיף, במידת הניתן, שירות מרחוק, לרבות באמצעים דיגיטאליים על פני קבלת קהל פרונטאלית.

אך ככל ואין ברירה ונדרשת קבלת קהל, היא תתקיים ביחס מקסימאלי של 2 לקוחות לכל עובד/ת וביחס של אדם אחד לכל 15 מ"ר באזור שירות הלקוחות.

תושבים המעוניינים להגיע לקבלת קהל מתבקשים לתאם את מועד ההגעה עם מזכירת המחלקה הרלוונטית. על מנת למנוע התקהלות וצפיפות בבית המועצה, יערך רישום תורים.

עד לחזרה מלאה לשגרה, כל מחלקות המועצה ימשיכו לתת מענה טלפוני בכל שעות העבודה.

לפניכם הכללים לקבלת קהל:

חובת חבישת מסכה

בכניסה למועצה ידרשו מקבלי השירות למדוד חום ולמלא הצהרת בריאות.

עד 2 פונים לכל נותן שירות

שמירת 2 מ' מהפונה לעובד/ת

הרשמה מראש ותיעוד שמות מקבלי השירות.

בריאות איתנה וחזרה מהירה לשגרה

בברכה,

הנהלת המועצה


Virus-free. www.avg.com