מלגות סטודנטים מטעם משרד החינוך

הודעות המועצה האיזורית • 4/1/2019 כניסות