זהב בני דרור-החזרת שאלונים

הודעות ועד מקומי • כניסות

שלום לכולם,

אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם

בהחזרת השאלונים שחולקו , לתיבת הועד המקומי או לצילי בדואר

תודה רבה

ועדת פרט וקהילה