פינוי גזם במושב

ועד מקומי • 26/3/2017 כניסות

ההנחיות הבאות הועברו אלינו על ידי המחלקה לאיכות חיים והסביבה במועצה האיזורית, לידיעתכם.

1. ככלל - המועצה מפנה גזם אך ורק מפינות הגזם שהיישוב קבע.

2. רק המחלקה המוניציפלית לאיכות הסביבה רשאית לאשר לתושב ביצוע ופינוי גזם חריג פרטי. יש לקבל לכך אישור מראש מהמחלקה לאיכות הסביבה, באמצעות הועד המקומי.

3. בכל מקרה של פינוי גזם לרחוב ללא אישור מראש - התושב ייקנס, ויידרש לשאת בעלויות הפינוי.

4. פסולת חקלאית ופסולת בניין יש לפנות עצמאית לאתר פסולת מורשה מחוץ לישוב על חשבון התושב.

הועד המקומי מבקש מהתושבים להקפיד על ההנחיות הנ"ל.