פרסום לתושבים

הודעות המועצה האיזורית • כניסות

קבצים מצורפים:

הודעה בדבר החלטה על עדכון חוק העזר בעניין חנייה (002)

הודעה לתושבים בנושא גזם

הנחיות פינוי גזם ואשפה בחג הפסח


 

ועדים יקרים שלום

 

אנא העבירו את הפרסומים הבאים לתושבים:

 

1.     בין התאריכים 01-04.04.19 מתוכנן להתקיים אימון נפת שרון ובמסגרתו בתאריך ה-02.04.19, יום שלישי בשעה 10:05 יבוצע ניסוי התרעה בנפת שרון במסגרת אימון הנפה.

במסגרת הניסוי יאומתו/יתוקפו ע"י המחוז פערי התרעה המדווחים בגזרת הנפה על מנת לקדם מתן מענה לפערים במידת הצורך.

בכל נקודה אשר מהווה או חשודה כפער התרעה יוצב נציג מטעם המחוז בליווי נציג הרשות במהלך הניסוי, הישמעות הצפירה בנקודות הנ"ל תתועד בסרטון.

נקודות אשר ימצאו בסוף הניסוי כפערי התרעה יועברו לענף ההתרעה בפיקוד העורף ולמחלקת התקשוב המחוזית ויינתן מענה לרשויות בהתאם.

במסגרת הניסוי תופעל התרעה עולה ויורדת במשך 90 שניות לכלל הרשויות בגזרת נפת שרון.

בניסוי ההתרעה תופעל מערכת ההתרעה הראשית בפיקוד העורף ועל כן יופעלו אמצעי ההתרעה המשלימים גם כן –רדיו ואפליקציית פיקוד העורף.

2.     מצורף פרסום בנושא הגזם.

3.     מצורף פרסום אודות פינוי גזם ואשפה בפסח.

4.     מצורף פרסום אודות איסוף בגדי יד שניה והתנדבות בפרויקט "יד ביד למען הקהילה"

5.     מצורף פרסום בדבר החלטה על חוק העזר בעניין חניה.

 

6.     מצורף פרסום למפגש חשיפה לתכניות עתודות לישראל וצוערים.

 

 

בברכה

 

רכזת התנדבות ומנהלת מרכז צעירים

מועצה אזורית לב השרון

טל: 0732521502

נייד: 058-5551449

 

ערב חשיפה לתכניות עתודות לישראל וצועריםביגוד יד שניה-יד ביד למען הקהילה