קלנועיות

ביטחון בני דרור • 29/10/2017 כניסות

צהריים טובים
בשבוע אחרון באיזור לב השרון נגנבו מספר קלנועיות חשמליות של מבוגרים
למי שיש ברשותו קלנועית נא לדאוג לקשור ולאחסן במקום בטוח.
תודה