גינון ותחזוקה - תכנית עבודה שבועית

הודעות ועד מקומי • 15/12/2018 כניסות

החל משבוע הבא, סידור העבודה לא ישלח במייל אלא יועלה לאתר המושב באינטרנט בכתובת

www.bnei-dror.co.il