שינויים זמניים בשעות העבודה במרפאה

הודעות כלליות • 12/4/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

שינויים בשעות העבודה של מרפאה

שלום רב . שינויים בשעות עבודה של המרפאה לשבועיים הקרובים - נא לפתוח את הקובץ המצורף.

אמיליה וייסברג

מזכירות ועד מקומי בני דרור

office@bnei-dror.co.il

http://www.bnei-dror.co.il

טלפון: 09-7964070

פקס: 09-7967731

uc?export=download&id=0B8OoVqjbR-5mWndqRDRLM2lPbjQ&revid=0B8OoVqjbR-5mdEtZSUtjY1d4MEwyNCtIZnZLMmZCSlY1UU5rPQ