עדכון מקומות ישיבה בהסעות ילדי בני דרור לקראת יום א

הודעות ועד מקומי • כניסות

http://www.aroundy.com/_sites/bdror/posts/FBIeN872YY7E0EDZ/summday_8571655869.pdf