הנחיות להגשת רשימות לבחירת ראש המועצה והוועד המקומי

ועד מקומי • 12/9/2018 כניסות

קבצים מצורפים:

בחירות לראשות המועצה ולוועד המקומי

נא לפתוח את הקובץ המצורף