שינויים זמניים - דואר בני דרור

הודעות כלליות • 13/6/2018 כניסות

לתשומת לכם : המרכז לחלוקת הדואר יהיה סגור בתאריכים 13/6, 14/6 ו - 17/6 .

_________________________

בברכה,

אמיליה וייסברג

מזכירות ועד מקומי בני דרור

office@bnei-dror.co.il

http://www.bnei-dror.co.il

טלפון: 09-7964070

פקס: 09-7967731

uc?export=download&id=0B8OoVqjbR-5mWndqRDRLM2lPbjQ&revid=0B8OoVqjbR-5mdEtZSUtjY1d4MEwyNCtIZnZLMmZCSlY1UU5rPQ