הנחיות בנושא גזם, פסולת גושית ואשפה לפני חגי ישראל

הודעות ועד מקומי • כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות פינוי אשפה וגזם בחגי ישראל