הודעה חדשה

פינת חי לילדים

הוועד המקומי בשיתוף האגודה שוקל להקים בתחום המושב פינת חי לילדים.

לצורך זה מחפשים מתנדבים ומתנדבות המוכנים/מוכנות לקחת על עצמם, בסיוע הוועד, את התכנון, ההקמה והאחזקה השוטפת של פינת החי [כולל האכלת חיות, פיקוח על הניקיון, הדרכת ילדים וכו'].

לבירורים/התנדבות - נא לפנות לגדי: 0542-952-852.

שינויים זמניים - דואר בני דרור

לתשומת לכם : המרכז לחלוקת הדואר יהיה סגור בתאריכים 13/6, 14/6 ו - 17/6 .

_________________________

בברכה,

אמיליה וייסברג

מזכירות ועד מקומי בני דרור

office@bnei-dror.co.il

http://www.bnei-dror.co.il

טלפון: 09-7964070

פקס: 09-7967731

uc?export=download&id=0B8OoVqjbR-5mWndqRDRLM2lPbjQ&revid=0B8OoVqjbR-5mdEtZSUtjY1d4MEwyNCtIZnZLMmZCSlY1UU5rPQ

הודעה למטופלים במרפאת בני דרור

בתאריך 17/06/18 המרפאה תהיה סגורה .

בברכה,

אמיליה וייסברג

מזכירות ועד מקומי בני דרור

office@bnei-dror.co.il

http://www.bnei-dror.co.il

טלפון: 09-7964070

פקס: 09-7967731

uc?export=download&id=0B8OoVqjbR-5mWndqRDRLM2lPbjQ&revid=0B8OoVqjbR-5mdEtZSUtjY1d4MEwyNCtIZnZLMmZCSlY1UU5rPQ

מידעון המועצה האיזורית - חודש יוני 2018

קבצים מצורפים:

ניוזלטר יוני 2018

נא לפתוח את הקישור

פינוי גזם במושב

ההנחיות הבאות הועברו אלינו על ידי המחלקה לאיכות חיים והסביבה במועצה האיזורית, לידיעתכם.

1. ככלל - המועצה מפנה גזם אך ורק מפינות הגזם שהיישוב קבע.

2. תושב המבקש לבצע פינוי גזם חריג מגינתו חייב לקבל לכך אישור מראש מהועד המקומי.

3. בכל מקרה של פינוי גזם לרחוב ללא אישור מראש - התושב ייקנס, ויידרש לשאת בעלויות הפינוי.

4. פסולת חקלאית ופסולת בניין יש לפנות עצמאית לאתר פסולת מורשה מחוץ לישוב על חשבון התושב.

הועד המקומי מבקש מהתושבים להקפיד על ההנחיות הנ"ל.

מסים 2018131 כניסות